Elevhälsa

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ SKOLAN OCH TILL ER SKOLHÄLSOVÅRD.

 Skolhälsovård H3 konsult AB riktar sig till fristående skolor. Tillsammans kan vi bli starkare och skapa ett bättre koncept för skolhälsovården och en bättre elevhälsa.

Bakgrund

Jag är utbildad sjuksköterska sedan 1996, och har sedan dess arbetat med cancer och hjärtrehabilitering med fokus på teamarbete. Vidareutbildade mig 2001 till distriktssköterska och arbetat med både barn och gamla i primärvården. Där fångade diabetes mitt intresse och jag startade upp mottagning för diabetes och vidareutbildade mig även till diabetessköterska.  Arbetat sedan 2011 med flera fristående grund och gymnasieskolor i kommunen.

 

Tillvägagångssätt

Skolhälsovården beaktar elevernas hälsa för att nå målen på skolan. Detta gör vi på olika sätt utifrån den enskilda elevens behov.

Hälsobesök i åk F-klass Då kontrolleras tillväxt, rygg samt syn och hörselscreening och i samtal med eleven och föräldrar diskuteras hälsofaktorer som motion, kost, sömn, vänner, trivsel och tillit i skola och hemma. I åk 2, 4 samt 7-8 hälsobesök med kontroll av tillväxt och trivsel och hur skolarbete samt socialt samspel fungerar.

Vaccination ges enligt svenska vaccinationsprogrammet i åk 2, 5, 8 samt vaccinationer som inte tagits, catch up.

Skolhälsovården samverkar med elevhälsoteamet som oftast består av kurator, skolpsykolog och eller specialpedagog och rektor regelbundet för att främja att alla elever når målen.

Skolläkarbedömningar samt remissförfarande när någon av skola, vårdnadshavare, skolhälsovård eller elev tycker det behövs.

Samverkan med andra vård och samhällsinstanser görs när det behövs.

 

Mottagning för skolhälsovård

Vi kommer att kalla er föräldrar tillsammans med eleven för hälsobesöken samt vaccinering till vår nya mottagning som är centralt belägen i handen. I vissa fall sker besök/vaccinering i skolan och då informeras ni i förväg om detta.

Mer information och kalendarium kommer finnas på skolans hemsida. För skolor som har schoolsoft finner ni kontaktuppgifter även där. Vi kallar till hälsobesök via schoolsoft i första hand har detta. Även via sms.

Kalendarium

VT 2016

Hälsobesök i åk 8, med kontroll av tillväxt, genomgång av tidigare journal samt hälsoprofil och blodtryck.

Omkontroller som tex. Kontroll av tillväxt görs regelbundet efter överenskommelser.

HT 2016

Vaccination och hälsobesök åk 8.

Omkontroller efter överenskommelse.

 

 

Kontaktuppgifter Skolsköterskemottagning H3 konsult AB

 

H3 Konsult AB Skolhälsovård

Parkvägen 1, sv

136 40 Haninge

 

Telefon 070-712 78 17, lämna meddelande eller sms så kontaktar jag er.

E-post jenny@h3kab.se

 

Praktisk information

Port-telefon finns utanför porten. En trappa ned, ”H3 konsult AB” står det på dörren. Hiss finns. Informationstavla finns nedanför huset vid ingång till området.

Parkering finns gratis 3 tim vid centrum 50 meter från mottagningen alternativt finns p-platser för besökande på parkeringsdäck bredvid mottagningen.

Med buss åk till busshållplats runstenstorget alt handens närsjukhus, 5 min promenad till parkvägen som är första tvärgatan från hållplatserna.

 

Från handenterminalen

Gå genom centrum till utgång runstensvägen förbi skomakaren. Gå vägen ned förbi runstensskolan, första tvärgatan är parkvägen. Mitt över gatan är det tegelhus. I den andra tegelbyggnaden ligger mottagningen. Informationstavla finns i början av området.

Alt gå gamla nynäsvägen tag första tvärgatan till höger, gå parkvägen upp till tegelbyggnader på vänster sida. I den andra byggnaden ligger mottagningen.

Det tar ca 10 min.