Ansökan

Elevens namn (obligatorisk)

Elevens personnummer (obligatorisk)

ÅÅMMDD-NNNN

Årskurs (obligatorisk)

Startår (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer och postadress (obligatorisk)

Nuvarande skola (obligatorisk)

Profil (obligatorisk)

Språk (obligatorisk)

Ditt meddelande

Förälder/Vårdnadshavare 1

Förnamn och efternamn(obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer och postadress (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon dagtid (obligatorisk)

Förälder/Vårdnadshavare 2

Förnamn och efternamn

Adress (obligatorisk)

Postnummer och postadress (obligatorisk)

E-post

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.
Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den
25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i kraft (Dataskyddsförordningen)*. Vi har
säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven.

Genom att klicka i kryssrutan så ger du ditt samtycke till att Deltaskolan hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration av kön.

*Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Tryck en gång på skicka. Ibland står den och laddar efter men er ansökan har skickats. Har ni frågor angående er ansökan är det bara att kontakta Thomas@deltaskolan.se