Terminstider 2018/2019

 

Vårterminen 

Första skoldagen       8/1
Sportlov v.9              25/2 – 3/3
Påsklov  v.16             15/4 – 22/4
Lovdag                       30/5 – 31/5
Lovdag                       10/5 – 11/5
Lovdag                         6/6 – 7/6
Avslutning                 12/6