Läsåret 16/17

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk A 45-50 7 nov – 16 dec 2016 110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid
svenska, svenska som andraspråk B 11 onsdagen 15 mars 2017 45-60 minuter + 140 min*
svenska, svenska som andraspråk C

11

fredagen 17 mars 2017 200 min*
biologi/ fysik/ kemi A1+A2+A3

14

tisdagen 4 april 2017 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*
biologi/ fysik/ kemi B fr.o.m. v. 10 icke tidsbunden 30 + 30 min*
engelska A 45-50 7 nov – 16 dec 2016 15-25 min per elevpar/grupp om tre
engelska B

17

tisdagen 25 april 2017 90 + ca 50 min (reading resp. listening)*
engelska C

17

torsdagen 27 april 2017 80 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 18 tisdagen 2 maj 2017 120 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 18 torsdagen 4 maj 2017 120 min*
matematik A 45-50 7 nov – 16 dec 2016 ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)
matematik B+C

19

onsdagen 10 maj 2017 80 min
matematik D

19

fredagen 12 maj 2017 100 min