slide1-2022
jeffrey-f-lin-Bzi13Ikatys-unsplash

En skola för hälsa och framtid

Deltaskolan är en skola med idrott och hälsa som profil. Våra elever har ett idrottsval två gånger i veckan som är utöver den vanliga idrottsundervisningen. Se mer om varje profilval under fliken profiler.

Deltaskolan är en kostnadsfri fristående grundskola årskurs 7-9 som är öppen för alla.  Målet är att Deltaskolan ska vara regionens och kommunens bästa skola där varje elev genom personligt utformad utvecklingsplan mot tydliga kunskapsmål lockas att tänja på sina gränser.