Föräldramöte!

Föräldramöte Deltaskolan

Tisdagen den 16/9 klockan 18.30-20.00

Vi samlas i Deltaskolans café för lite gemensam information innan vi delar upp oss klassvis och följer med mentorn in i klassrummet.

På den gemensamma informationen sammanfattar vi starten på terminen.

Skicka ett mail till mentorn om du inte kan komma.

Åk 7 malin@deltaskolan.se

8:1 mickejanssonaik@hotmail.com

8:2 jocke.deltaskolan@gmail.com

8:3 dennis@deltaskolan.se

Åk 9 sillen@deltaskolan.se