Om skolan

Grundskolan för dig som vill ha mer idrott på schemat

En sund kropp och själ!
Deltaskolan är regionens ledande idrottsskola på grundskolenivå med elever från fem kommuner. Skolan ligger på gångavstånd från pendeltåget (ca 300 m). Vi utbildning med fokus på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från årskurs sju till nio.

Din trygghet
är en förutsättning för lärande, kreativitet och arbetsglädje. Vårt mål är trygghet och positiva förväntningar från vuxenvärlden samt att du ska förstå att du är en betydelsefull del i en helhet ska genomsyra verksamheten för att främja din sociala utveckling. På Deltaskolan är klimatet öppet.

Vi tror alltid att eleven vill och kan.

Med visionen som kompass för utvecklingsarbetet jobbar vi på Deltaskolan med högt ställda mål där kunskap, trygghet, idrott och hälsa står i fokus.
Vi vill erbjuda optimala förutsättningar att kombinera skola och idrott baserad på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Trygghet, god hälsa och sunda värderingar är grunden till såväl personlig- som kunskapsmässig utveckling.

Vår vision är att vara Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå och det bästa valet för dig som har fokus på kunskap, trygghet, idrott och hälsa.