Klagomålshantering

Vi önskar naturligtvis alltid att allt skall vara till belåtenhet men om så inte är fallet välkomnas dina synpunkter - såväl ris som ros - vi ser det som ett led i att utvecklas. Sänd dina synpunkter till i första hand rektor Thomas@deltaskolan.se.