Profiler

Skolans intresseinriktningar

Vi vill nå intresseinriktningar som inte alltid får ta plats i den traditionella skolmiljön. På skolan ges eleverna bred kunskap i hälsa och idrott. Vi tror att det underlättar det framtida gymnasie- och yrkesvalet. Genom vår fokusering på skolans profil tror vi att skolan ger alla elever en stabil grund att stå på och en stark känsla av gemenskap över gränserna i ett alltmer globaliserat kommunikationssamhälle.

Vi har även en matematikprofil för de elever som antingen behöver mer stöd och tid för att förstå matematiken i skolan eller för de elever som vill ha mer matematiska utmaningar.

Förutom elevernas egna individuella val av profilinriktning så har skolan startat ett samarbete med en skola i Nigeria. Deltaskolan ska med sina profiler ge eleverna en öppen attityd till studier, intresse för internationellt samarbete och förståelse för sin historia samt för främmande kulturer. Efter åren på Deltaskolan ska man gå vidare i livet med ett högburet huvud och nyfikenhet på omvärlden och tilltro till framtiden.

Våra profiler är

  • Engelska
  • Handboll
  • Fotboll
  • Matematik
  • Plugg
  • Individuell Idrott (för dig som tränar och tävlar)

Det finns även möjlighet att komma med ett eget förslag om eleven utövar någon idrott som ej är en utav våra profiler.

För mer information om varje profil, gå in under respektive flik i menyn under profiler.