Elevens namn (obligatorisk)

  Elevens personnummer (obligatorisk)

  ÅÅMMDD-NNNN

  Årskurs (obligatorisk)

  Startår (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer och postadress (obligatorisk)

  Nuvarande skola (obligatorisk)

  Profil (obligatorisk)

  Språk (obligatorisk)

  Ditt meddelande

  Förälder/Vårdnadshavare 1

  Förnamn och efternamn(obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer och postadress (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon dagtid (obligatorisk)

  Mobiltelefon

  Förälder/Vårdnadshavare 2

  Förnamn och efternamn

  Adress

  Postnummer och postadress

  E-post

  Telefon dagtid

  Mobiltelefon


  Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.

  Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den
  25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i kraft (Dataskyddsförordningen)*. Vi har
  säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven.

  Genom att klicka i kryssrutan så ger du ditt samtycke till att Deltaskolan hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration av kön.

  *Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

  Tryck en gång på skicka. Ibland står den och laddar efter men er ansökan har skickats. Har ni frågor angående er ansökan är det bara att kontakta Thomas@deltaskolan.se