Elevhälsa

Deltaskolans sjuksköterska Elisabet är utbildad mångårig erfaren sjuksköterska som drivit en egen vårdcentral.

Skolhälsovården beaktar elevernas hälsa för att nå målen på skolan. Detta gör vi på olika sätt utifrån den enskilda elevens behov.

I åk 7-8 genomförs hälsobesök med kontroll av tillväxt och trivsel och hur skolarbete samt socialt samspel fungerar.

Vaccination ges enligt svenska vaccinationsprogrammet i åk 8 samt vaccinationer som inte tagits, catch up.

Skolhälsovården  samverkar med elevhälsoteamet som oftast består av kurator, skolpsykolog och eller specialpedagog och skolledning regelbundet för att främja att alla elever når målen.